Çalışanlar daha esnek bir iş hayatı istiyor

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), Dünya İnsan Yönetimi Dernekleri Federasyonu (WFPMA) ve Boston Consulting Group (BCG) işbirliğiyle gerçekleşen, 113 ülkeden 6 bin 686 insan kaynakları (İK) profesyonelinin katıldığı ‘İnsan Avantajı Yaratmak’ (Creating People Advantage) araştırmasının Türkiye verilerini açıkladı. Buna göre, pandeminin bir sonucu olarak tüm çalışanların yüzde 76’sı, nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda daha esnek bir iş yaşamı istiyor.

TALEPLER DAHA DA ARTACAK

Çalışanların esneklik kavramının herşeye bağlı olabileceğini düşünmeye ve bunu talep etmeye başladıklarını belirten BCG İstanbul Yönetici Ortağı ve Türkiye Ofis Lideri Gözde Yalazı Özbek, “Geçmişte ele aldığımız konular ve mevcut İK yetkinlikleri ile yarının kazananı olmamız çok zor. Çalışanlar isteklerini artık yüksek sesle dile getiriyor. Bu rakamların özellikle Y ve Z kuşaklarından gelen verilerle oluşmasından yola çıkarak her bir eğilimin zamanla daha da artacağını söyleyebiliriz” dedi.

İK’NIN STRATEJİK ROLÜ

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven de pandeminin tüm dünyada çok yönlü bir dönüşüm başlattığını, hibrit çalışma sistemlerinin kalıcı olduğunu ve tüm bu değişimin, ‘insan’ konusunda da büyük bir farkındalık yarattığını söyledi. ‘İnsanın’ ve ‘insana verilen değerin’ iş dünyasının merkezine yerleşmesi ile İK’nın rolünün de değişerek stratejik bir fonksiyon haline geldiğine dikkat çeken Çelebiöven, “İK, ‘işin geleceğini tasarlama’ konusunda etkin rol almalı” diye konuştu.

ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN SONUÇLAR

Kalifiye çalışanların yüzde 20’si, mevcut işlerinden memnun olsa bile yeni iş arıyor.

Beyaz yaka çalışanların yüzde 68’i yeni bir role geçiş için sıfırdan eğitim almaya istekli. Mevcut yetkinlikler ve gelecekte aranılacak İK yetkinlikleri büyük ölçüde farklılaşıyor. Kurumlarda, İK stratejisi yüzde 90 oranıyla gündemde ilk sırayı alıyor.

Türkiye bulguları, küresel sonuçlarla karşılaştırıldığında kültür ve amaç, liderlik gibi konularda farklılaşıyor. Birçok şirket, gelecekte öne çıkacağı düşünülen yetkinliklerle ilgili somut adımlar atıyor.

İK ve iş yaşamı için 5 önemli gündem maddesi odağa alınmalı:

1-Beceri ve yetenek yönetimine odaklanmak.

2-Liderlik, kültür ve amaç konularının artan öneminin farkında olmak.

3-‘İşin geleceğini’ bugünden tanımlamak.

4-İK uygulamalarında daha stratejik ve bütünsel bir yaklaşım benimsemek.

5-Analitik ve veri odaklı İK uygulamalarını sürece dahil etmek.