Gilead Sciences, Türkiye’de yerli üretime başladı

Pharmactive İlaç iş birliğiyle, Türkiye için Türkiye’de vizyonuyla yerli üretime başlayan Gilead, bu yatırımla Türkiye cirosunun yaklaşık %70’ini Türkiye’de üretir duruma gelmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Lideri Burak Dağlıoğlu, Gilead’ın erişimin kritik ehemmiyete sahip yenilikçi ilaçlarını Türkiye’de üretmeye başlamasına yönelik olarak, “Gilead tarafından aktarılacak yüksek teknolojili üretim altyapısı ve bilgi birikimi sayesinde yerli ilaç tedarikinin daha da güçleneceğine ve ilaç ithalatının azalacağına inanıyorum” dedi.

Yaşamı tehdit eden hastalıklara en yeterli tahlilleri geliştirme misyonuyla yenilikçi tedaviler geliştiren bilim şirketi Gilead, Hepatit ve HIV alanlarındaki hayat kurtaran stratejik ilaçlarını Türkiye’de üretmeye başladı. Türkiye için Türkiye’de vizyonuyla iş ortağı Pharmactive İlaç iş birliğiyle yerli üretime başlayan Gilead, böylelikle Türkiye cirosunun yaklaşık %70’ini Türkiye’de üretir duruma gelecek.

Yaklaşık 60 milyon dolarlık bu mahallileşme yatırımıyla, Dünya Sıhhat Örgütü’nce ilaca erişimin en kritik olduğu hastalıklar olarak tanımlanan Hepatit ve HIV alanlarındaki yenilikçi ilaçlara Türkiye’de üretecek. Devletin stratejik yerli üretim öncelikleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin dayanağıyla en yenilikçi ve hayat kurtaran ilaçlarını Türkiye’de üretmeye başlayan Gilead, portföyündeki geliştirdiği en son Hepatit B ilacını Türkiye’de üretmeye başlayarak bu yılın başında hastaların kullanımına sundu. Dünyada ciro bazında tüm ilaçlar sıralamasında birinci 10’da yer alan HIV ilacının Türkiye’de üretilen serilerini ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde hastaların kullanımına sunuldu.

Yatırımın ayrıntılarını paylaşmak üzere Pera Palace’ta düzenlenen basın toplantısına Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Lideri Burak Dağlıoğlu, Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin ve Pharmactive İlaç İdare Şurası Lideri Haluk Sancak katıldı.

Türkiye için Türkiye’de vizyonuyla ülkemizi Gilead’ın üretim merkezlerinden biri yaptık

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan, ilaç alanında Türkiye’nin global pazardaki rekabet gücünün artırılması, bedel zincirinde daha üst pozisyona taşınması ve yerli üretim oranının artırılması maksatlarıyla paralel bir vizyonla Türkiye’ye yatırım yaptıklarını vurgulayan Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, kelamlarına şöyle devam etti:

“Gilead olarak bilhassa son 4 yıldır yerli üretimi önceliklerimiz ortasına alarak hükümetimizin yerli üretim vizyonunu siyasetlerimize dahil etmiş ve çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda 2019’da Türkiye için Türkiye’de vizyonuyla iş ortağımız Pharmactive’le birinci yatırım mutabakatını imzaladık. Pharmactive’in Çerkezköy’deki tesisine fizikî yatırım yaptık, yurt dışından know-how ve teknoloji transferi gerçekleştirdik. Pharmactive’den bir takımı tecrübe kazanmaları için İrlanda’daki tesislerimize gönderdik. Pharmactive ve kamu paydaşlarımızın da takviyesiyle çok başarılı bir imtihan verdik ve nihayet üretime başladık. Pandemi devrinde tedarik zincirinde yaşanan zahmetler bize ülke olarak kendi ilacımızı üretebilmenin ne kadar değerli olduğunu bir defa daha gösterdi. Bu iş birliğinin ilaç tedariğinin sürdürülebilirliği açısından da kıymetli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Gilead olarak bizi yerli üretim yapan başka şirketlerden ayrıştıran en kıymetli özellik, patent muhafazası devam eden eserlerimizi ülkemizde üretme kararımız oldu. Yenilikçi eserlerimizi ülkemizde üretiyor olmaktan ve bu know-how’ı ülkemize kazandırmaktan ötürü memnunluk duyuyoruz.”

Türkiye’nin bu yatırımla Almanya, Kanada ve İrlanda’dan sonra Gilead’ın en yeni üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Şebnem Girgin: “Bu yatırımla Türkiye’nin ilaç alanında potansiyel ihracat merkezi haline gelmesi, global tedarik zincirlerine dahil olması ve daha sonra geliştirilecek yeni tedavilerin de ülkemizde üretilmesi için gerekli alt yapının temelleri atılmış oldu” dedi.

Ölümcül hastalıkların yönetilebilir hastalıklara dönüştürülmesine öncülük ediyoruz

Dünyada 35, Türkiye’de 15’inci yılını kutlayan Gilead’ın AIDS ve başka devası olmayan enfeksiyon hastalıklarına deva bulabilmek maksadıyla kurulmuş bir bilim şirketi olduğunu vurgulayan Şebnem Girgin şöyle devam etti: “Gilead olarak vizyonumuz ömrü tehdit eden hastalıklara en yeterli tahlilleri geliştirerek bu hastalıkları yeryüzünden silmek. Gilead, bu bağlamda HIV/AIDS, Hepatit B, Hepatit C, hematoloji, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları üzere hastalıkların ölümcül olmaktan çıkıp, yönetilebilir hastalıklara dönüştürülmesi gayretlerine öncülük etmiştir. Bir yandan yerli üretim için çalışırken, öbür yandan Türkiye’ye getirdiğimiz klinik araştırmalar, Ar-Ge yatırımlarımız, bağış ve proje desteklerimizle ülkemizde paha yaratmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gilead, Türkiye’de son 5 yılda 6 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptı. 2015 yılında 5 merkez ile başladığımız klinik araştırma faaliyetlerinde, merkez sayımız 50’ye yaklaştı. Onkoloji alanında yeni gelecek çalışmalarla da bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz. Pandemi periyodunda Türkiye’nin Covid-19 ile çabasına dayanak vermek emeliyle dünyada geliştirdiğimiz antiviral tedaviyi Sıhhat Bakanlığı’na kıymetli ölçülerde bedelsiz olarak ulaştırmak suretiyle hastaların tedavisine katkıda bulunduk. Yeniden bu dönemde  fonlarımızı devreye alarak ülkemizde birinci Covid-19 test merkezlerinin açılmasına dayanak olduk.”

“Türkiye için Türkiye’de” vizyonuyla ülkeye yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Şebnem Girgin, “Bir sonraki adımda ülkemizde ürettiğimiz eserleri dünyada daha çok hastanın erişimine sunmak için çalışacağız.   Türkiye’de yatırım seyahatimizin her etabında bizi destekleyen, bize inanan ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza, Gilead çalışanlarına, Pharmactive İlaç’a ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Pharmactive çok sayıda küresel firmanın, Türkiye’deki stratejik üretim ortağı konumunda

Pharmactive İlaç İdare Heyeti Lideri Haluk Sancak, 2011 yılında Saya Küme bünyesinde Pharmactive İlaç’ı kurarken, üretim kapasitesinin ve yetkinliğinin yüksek olmasını planladıklarını belirterek şöyle devam etti: “İleri bir teknolojiye dayalı, kozmik kalite standartlarındaki, yıllık 330 milyon kutuluk yüksek bir kapasiteye sahip üretim üssümüz; yalnızca ülkemizin değil, Avrupa’nın da örnek gösterilen ilaç fabrikalarının başında gelmektedir. Biz güçlü maksatlar doğrultusunda çok sayıda küresel firmanın, Türkiye’deki stratejik üretim ortağı pozisyonundayız. Pharmactive, “İyi Üretim Uygulamaları”na uygun olarak dizayn edilen üretim tesisindeki PharmAr-Ge’de, ulusal ve memleketler arası firmalarla yaptığı iş birlikleriyle geliştirdiği yenilikçi ve sağlam eserleri; tabip, eczacı ve hastaların hizmetine sunuyor. Tamamı kendi laboratuvarlarımızda olmak üzere, bugüne kadar 100’e yakın muadil molekül geliştirdik. Ülkemizde en çok üretim yapan birinci 5 tesisten biri durumundayız. Hali hazırda, üretimimizin yarısını, çok uluslu şirketler için yapmaktayız. Pharmactive’in yurt dışı 200, yurt içi 170 kadar ruhsatı bulunuyor. Toplam 900 bireye istihdam sağlıyoruz.”

Haluk Sancak, Gilead iş birliği ile başlayan yerli yatırımla ilgili ise şunları söyledi: “Gilead ile çok pahalı ve manalı olan iş birliğimiz, aslında Gilead’ın Türkiye’yi sevmesi ile başlıyor. Gilead’ın Türkiye’de çok daha farklı ve hoş işler yapmak istediğini duyduğumuzda, Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin ile görüşmeye başladık. Bağlantımız belirli bir düzeye gelince, Amerika’dan Gilead’ın üst seviye yöneticileri ve teknik grupları Pharmactive’i ziyaret etti. Üretim tesisimizi en ince detayına kadar inceledi. Sonuçta Gilead idaresi, Pharmactive’i stratejik üretim üslerinden birisi olarak görmek istediğini söz etti. Gilead’ın Pharmactive İlaç’a duyduğu itimat, bizim için bir onur. 2019 yılında atılan birinci adımla başlayan bu iş birliğinin devamlılığı, kıymet arz ediyor. Bu süreçte kısa müddette ‘teknoloji transferini’ bitirdik. Bugün artık Pharmactive, Gilead’ın kelam konusu eserleri için dünyadaki 4 üretim tesisinden biri pozisyonundadır. Bununla firmamız ve ülkemiz ismine gurur duyuyoruz.” 

Türkiye’de memleketler arası yatırımlardan ve bilhassa ilaç dalının ülke için öncelikli bölümlerden biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Lideri Burak Dağlıoğlu şöyle devam etti:

“Son 2 senede yakından deneyim ettiğimiz üzere hepimizi etkileyen global sıhhat krizlerinden kaynaklı ortak sıkıntılarımızı lakin memleketler arası iş birlikleri ve bilgi paylaşımları ile aşabilir, bu sayede sürdürülebilir bir dünya vizyonu ile güçlü ve sağlıklı toplumların devamlığını sağlayabiliriz. Bunun somut bir örneği olarak bugün global ilaç sanayisinin güçlü aktörlerinden Amerikan şirketi Gilead ile Türk ilaç sanayimizin değerli ismi Pharmactive ortasında gerçekleşen başarılı iş birliğine şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak katma kıymetli ve teknoloji ağır yatırımları ülkemize kazandırarak global yatırımlarından daha fazla hisse almaya odaklanıyoruz. Ofisimizin öncelikli dalları ortasında yer alan ömür bilimleri özelinde ise Ar-Ge ve inovasyona dayalı, akıllı sıhhat ve klinik teknolojilerini içeren, yurtiçi fırsat ve yetkinliklerimizin gelişmesine katkı sağlayacak yatırımları hedefliyoruz. Bu yatırım ile bilhassa Gilead’ın patent muhafazası devam eden yenilikçi eserlerinin de üretim teknolojileri ve know-how’ının ülkemize aktarılmasıyla yerli ilaç tedarikimiz güçlenmekte ve ilaç ithalatımız azalmaktadır. Ülkemizin ilaç sanayisinde bir ihracat merkezi olma amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayacağına inandığımız bu yatırım, önümüzdeki devirler için yeni milletlerarası iş birlikleri ile benzeri yatırımların gerçekleşmesinde motive edici olacaktır.  Bu iş birliğinin gerçekleşmesinde Gilead’ın ülkemize olan itimadının yanı sıra, dünya standartlarında bir tesise ve gruba sahip olan Pharmactive İlaç şirketinin rolü de kıymetlidir. Bu bağlamda bu yatırımı gerçekleştiren Gilead ve yatırıma konut sahipliği yapan Pharmactive İlaç’ın değerli yöneticilerine ve tüm çalışanlarına ayrıyeten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, ülkemizin amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayacak yatırımlara dayanağımız her vakit devam edecek.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.