Hazine taşınmazları iktisada kazandırılıyor

Hazine’nin taşınmazlarının çıkarıldığı ihalelerde indirim, taksitlendirme ve vergiden muafiyet kolaylıkları sunuluyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ihale yolu ile satışa çıkartılan Hazine taşınmazlarında birtakım muafiyetlerin ve indirimlerin sunulduğunu belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Hazine’ye ilişkin taşınmazlar iktisada kazandırılması hedefiyle gerçek yahut hukuksal bireylere ihale yoluyla satılıyor. Hazine taşınmazlarının satışında alıcılara indirim, taksitlendirme ve vergiden muafiyet kolaylıkları sağlanıyor. Kamu yönetimlerinin gereksinim duymadığı ihale ile satılan taşınmazların listesine Ulusal Emlak Genel Müdürlüğünün internet sayfasından erişilebiliyor.dedi.

“İndirim, taksit ve muafiyetler var”

Yapılan satışlardaki kolaylıklara da değinen Özelmacıklı, “Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim yapılıyor. Yüzde 25’i peşin alınan taşınmazın satış bedelinin geriye kalan kısmının azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık periyotlar itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilme imkânı sunuluyor.

Vergi muafiyetleri uygulanıyor

Satış sürecinde KDV muafiyeti bulunurken, düzenlenen dokümanlar için de vergi, fotoğraf ve harç muafiyeti bulunuyor. Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl mühletle emlak vergisinden de muafiyeti var.” diye konuştu.

“Her şey satılamıyor”

İHA’nın haberine nazaran, satışı mümkün olan ve mümkün olmayan Hazine taşınmazları hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan, rastgele bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında rastgele bir sakınca bulunmayan taşınmazlar satışa çıkarılabiliyor. Özel mevzuatı mucibince satışı mümkün olmayan taşınmazlar ile devletin karar ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, kıyıda kalan taşınmazlar, ormanlar, meralar, kamu hizmetine tahsisli taşınmazlar, imar planı ile kullanım hedefi kamu hizmeti niteliği taşıyan taşınmazlar (park, yeşil alan, resmi kurum alanı gibi), ilgili kamu yönetimince satışına müsaade verilmeyen taşınmazlar, belediye ve mücavir alan hudutları içerisinde bulunan fakat nazım yahut uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalan taşınmazlar satılamıyor.” sözlerini kullandı.