İkinci el araba satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığının ikinci el araba ve arazi taşıtlarının satışına yönelik düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, araba ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını yahut satışını, birinci tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden evvel direkt yahut dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler ismine bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının ise 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması yahut satılması mümkün olacak.

Yönetmelik kararlarını Ticaret Bakanı yürütecek.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, piyasada oluşan fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerini engellemeyi amaçlandığı vurgulanarak, “Bilindiği üzere, motorlu kara taşıtları piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizlikleri çok ve adil olmayan fiyat artışlarına ve stokçuluk faaliyetlerine neden olabilmektedir. Bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığımıza ulaşan talepler ile hususa ait kamuoyu beklentilerinin karşılanmasını teminen İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmaktadır. Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el araba ve arazi taşıtı satışı yapan bireyler tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar birinci tescili yapılan araba ve arazi taşıtlarının pazarlaması yahut satışı, birinci tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe yapılamayacaktır. Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir” denildi.

15 EYLÜL 2022 TARİHİNE KADAR KISITLAMA YOK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenlerin halihazırda kendi isimlerine tescilli taşıtların 15 Eylül 2022 tarihine kadar satılabilmesine imkan sağlanacak. Kelam konusu taşıtların satışının 15 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde, bu taşıtların pazarlaması ve satışı da birinci tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmediği sürece yapılamayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışları bu düzenlemenin dışında olacaktır. Fakat, kesin tüketiciler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan üçten fazla araba ve arazi taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı birinci tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer alabilecektir. Yapılan düzenleme ile sadece araba ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı kısıtlanacaktır. Kamyon, otobüs, kamyonet vb. taşıt çeşitleri bu kısıtlama kapsamında yer almamaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından kendileri üzerine alınan taşıtların yanı sıra, rastgele bir üçüncü kişi üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler aracılığıyla pazarlanması yahut satışı da bu kısıtlama kapsamında değerlendirilecektir. Örneğin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler tarafından verilen ilanlar da pazarlama faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden kontrole tabi olacaktır” tabirleri kullanıldı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, pazarlama ve satış kısıtlamasına ters faaliyetlerin tespitine yönelik satış kayıtları üzerinden yapılan kontroller ile saha kontrolleri artırılacağı belirtilerek, “Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen şikayetler derhal sürece alınacaktır. Düzenleme ile halihazırda kesimde yaşanan çok ve adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflendiğinden, bu Yönetmelik kararı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar süreksiz bir mühlet yürürlükte kalacaktır. Bakanlığımızca, piyasa şartları ve kamuoyu beklentileri dikkate alınarak bu düzenlemenin uygulaması altı aya kadar uzatılabilecektir” denildi.