MEB, öğrenci muvaffakiyet izleme araştırması yapacak

Ulusal Eğitim Bakanlığı, eğitimde süreç odaklı kıymetlendirme yaklaşımını benimseyerek öğrencilerin öğretim programlarında yer alan kazanımları edinme seviyelerini belirlemek ve izlemek maksadıyla Öğrenci Muvaffakiyet İzleme Araştırması gerçekleştirecek. Araştırma, salgın devrinde öğrencilerin mümkün öğrenme kayıplarının tespit edilerek gerekli dayanakların sağlanması açısından ehemmiyet taşıyor.

17 Mayıs tarihinde 81 vilayette ülke genelinde yapılacak izleme araştırması, 4 ve 7. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri ders alanlarındaki kazanımları; 10. sınıf düzeyinde ise Türk lisanı ve edebiyatı, matematik,  fizik, kimya ve biyoloji ders alanlarındaki kazanımları ölçecek.

Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hususa ait yaptığı açıklamada bu eğitim öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak için Bakanlık olarak tüm imkânların sarf edildiğini ve gelinen noktadan büyük bir memnuniyet duyduklarını tabir etti. Bundan sonraki süreçte salgın devrindeki muhtemel öğrenme kayıplarının telafisi için gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceğini belirten Özer, şunları söyledi:

“Ülke olarak TIMSS, PISA, PIRLS üzere memleketler arası araştırmalara katılıyoruz. Son periyotta de bu araştırmalarda ülke olarak gözle görülür bir muvaffakiyet elde ettik. Bu araştırmalar, eğitim sistemimizin gözden geçirilmesine imkân tanıyor. Böylelikle güzelleştirmeye açık istikametler görülerek güçlü önlemler alınıyor.”

Milletlerarası araştırmalar kadar ulusal izleme kıymetlendirme çalışmalarına da büyük ehemmiyet verdiklerini kaydeden Mahmut Özer,  “Yaklaşık 50 bin öğrenciye uygulanacak olan Öğrenci Muvaffakiyet İzleme Araştırması, mevcut durumu görme imkânı sağlayacak ve eğitim öğretim sürecinin niteliğini faal bir biçimde güzelleştirmede ve bilhassa öğrencilere telafi çalışmalarında kayda bedel katkılar sunacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Uyumu, ölçme kıymetlendirme merkezleri sağlayacak

Bakan Özer, Ölçme Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ölçme kıymetlendirme prensiplerine uygun olarak hazırlanan Öğrenci Muvaffakiyet İzleme Araştırması’nda kullanılacak kitapçıkların ve öbür uygulama evraklarının baskı süreçleri vilayetlerde bulunan ölçme kıymetlendirme merkezlerinde gerçekleştirileceğini belirterek vilayetlerde sürecin bu merkezler tarafından yürütüleceğini söyledi.

Öğrencilere karneler iletilecek

Bakan Özer, öğrencilere kıymetlendirme yapılan her alan içindeki alt öğrenme alanlarına ilişkin kazanımları edinme seviyelerini içeren karnelerin Öğrenci Kıymetlendirme Merkezi Ortak Platformu vasıtasıyla iletileceğini ve böylelikle öğrencilerin eksikliklerini görüp okullar aracılığıyla gerekli takviye çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.