Türk HPB Cerrahi Kongresi 9 Eylül’de başlıyor

Türk Hepato Pankreato Bilier (HPB) Cerrahi Derneği tarafından 2 yılda bir yapılan ulusal HPB cerrahisi kongresinin on beşincisi ve HPB hemşireliği kongresinin altıncısı 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da “15. Türk HPB Cerrahi Kongresi ve 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi” olarak düzenlenecek.

Kongre Başkanlığı’nı Prof. Dr. Gürkan Öztürk’ün ve kongre sekreterliğini Doç. Dr. Muharrem Battal’ın üstlendiği Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği’nin organize ettiği kongreye ilişkin dernek genel sekreteri ve aynı zamanda İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem İbiş tarafından yapılan açıklamada:

“Kongre düzenleme kurulu olarak, karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarının cerrahi tedavisinde meydana gelen hızlı değişimleri ve bu alanda gelişen tıp teknolojilerini HPB Cerrahisine gönül vermiş değerli üyelerimizle konuşmak ve tartışmak üzere etkili bir program hazırlamayı planladık. Kongremizde minimal invaziv HPB cerrahisi, kadavra organ cerrahisi ve cerrahlara yönelik radyoloji konularını içeren atölye çalışmaları yanında kongremizin ilk gününde önümüzdeki yılları kapsayan dönemdeki HPB Cerrahisi eğitimiyle ilgili ciddi seçeneklerin gündeme getirileceği bir eğitim çalıştayı olacaktır. Kongremizin ana başlıklarını oluşturan konular yerli ve yabancı öğretim üyeleri tarafından multidisipliner bir yaklaşımla tartışılacaktır. Bu amaçla farklı disiplinlerden ve derneklerden çalışma arkadaşlarımızın bizimle kongremizde buluşacaklarını sizinle paylaşmak isteriz. Kongremizde bildirilerimiz poster, sözlü ve video bildiri şeklinde olacak ve bu bildiriler içinden jürimiz tarafından uygun görülenlere çeşitli ödüller verilecektir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir